GOODS AND SERVICES

 

Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ถ้าเราทำไม่มีจรรยาบรรณในการทำงาน เราก็ไม่มีจิตสำนึก เช่น
เราทำงาน โดยการโกงคนอื่น ไม่สุจริต ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น เพื่อให้ได้รับงานมา แบบนี้
มันไม่ถูกต้อง หากเขาร่วมกับเรา แน่ใจหรอ เขาจะไม่โกงหรือสุจริต กับงานที่ได้รับมอบหมาย ?

 

 

 

Pin It