International Halal Expo Cambodia 2020 IHEC2020

International Halal Expo Cambodia 2020 (IHEC2020)

At Diamond Island Convention and Exhibition Centre, Phnom Penh

Period 28 - 29 Feb - 1 Mar. 2020                                        

 

ระยะเวลาการจัดงาน: 28-29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 (รวม 3 วัน )

สถานที่จัดงาน: ณ Diamond Island Convention & Exhibition Centre (Koh Pich)

 

รูปแบบงาน/ลักษณะงาน : เป็นงานแสดงสินค้าฮาลาลที่จัดขึ้น เพื่อผู้ประกอบการสินค้าไทย โดยมีการเจรจาธุรกิจ

                 การหาคู่ค้า และจาหน่ายสินค้าปลีกให้กับบุคคลทั่วไป

 

 

 

ผู้สนับสนุนการจัดงาน     : กระทรวงพาณิชย์กัมพูชา, สำนักจุฬาราชมนตรี, คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

                ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันมาตรฐานฮาลาล

 

ลักษณะงาน :งานแสดงสินค้าฮาลาลจากประเทศไทย และนานาประเทศ การเจรจาธุรกิจ B2B

การจำหน่ายสินค้าปลีกเพื่อประชาชนกัมพูชา ผู้สนใจที่เข้าร่วมชมงาน B2C

วัตถุประสงค์การจัดงาน   :เพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าฮาลาลของไทยไปยังประเทศกัมพูชา

                เพื่อส่งเสริมธุรกิจฮาลาลขนาดย่อมให้มีโอกาสเติบโต และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย

 

เพื่อเป็นการเพิ่มคู่ค้าทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ ในกลุ่มประเทศมุสลิมอื่น ๆ เพื่อเป็นการสารวจตลาดและตรวจสอบความก้าวหน้าของธุรกิจประเภทเดียวกัน

 

สินค้าที่จัดแสดง

  1. สินค้าอาหาร/ อาหารแปรรูป / เครืองดื่่ม

2.สินค้าแฟชั่น เครืองใช้่เครืองประดับ่

3.สินค้าความงาม เครืองส่าอาง สินค้าสาหรับสุขภาพ

4.สินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีฮาลาล

5.การท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ฮาลาล

 

จำนวนคูหาที่แสดงงาน    : 319 คูหา  (ขนาดพื้นที่3.00 x 3.00 เมตร = 9 ตร.ม.)

ประเทศที่เข้าร่วมงาน      : กัมพูชา, ไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, เกาหลีใต้, ตุรกี, จีน, อังกฤษ, แคนาดา, ญี่ปุ่น บรูไน, ฟิลิปินส์, จีน, ใต้หวัน

 

พื้นที่จัดแสดงงาน : 8,660 ตร.ม.

คาดหมายจำนวนผู้เข้า : 8,000-10,000 คน/วัน

 

ค่าใช้จ่าย : ราคา 25,500 บาท สาหรับบูธหัวมุมเปิด 2 ด้าน

                ราคา  22,500 บาทสาหรับบูธเปิดด้านเดียว

                คูหามาตรฐานพร้อมพื้นที่: 9 ตารางเมตร/คูหา

ไม่รวมค่าบริการดังต่อไปนี้

1.อัตราค่าขนส่งรวมขาไป-กลับ  ราคา 3,500 บาท/บูธ

ผู้ประกอบการ ต้องแพ็คเกจน้ำหนักไม่เกิน 20 kg/กล่อง

โดยที่เราไปรับพัสดุที่บริษัทของลูกค้า และจัดสงให้ตอนขากลับเช่นกัน

 (ไม่จำกัดกล่องและไม่จำกัดน้ำหนัก)

2.ค่าบริการล่ามสื่อสารไทย-กัมพูชา วันละ1,000-1,500

3.บริการจัดหาที่พักและบัตรโดยสารเครื่องบิน

 

 กรณีจองมัดจำ 50% ส่วนที่เหลือก่อน 25 มกราคม2563

เปิดขายเมื่อ 7/09/2562

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าว เป็นราคาต่องาน 

 (หากต้องการขอหนังสือเชิญชวนสามารถแจ้งมาได้เช่นกันครับ)

 

ผังงานด้านล่างนี้ ให้ดูเป็นตัวอย่าง เพื่อความเข้าใจครับ ลูกค้าขายสินค้าประเภทอะไร เลือกตามโซนและแจ้งหมายเลขบูธที่ต้องการมาได้ทันทีครับ

ทางCH.Amazon จะดูแลผู้ประกอบการตลอดจบงาน

Plan Rev9 85 01 130962

 

ผังงานด้านบนนี้ ให้ดูเป็นตัวอย่าง เพื่อความเข้าใจครับ ลูกค้าขายสินค้าประเภทอะไร เลือกตามโซนและแจ้งหมายเลขบูธที่ต้องการมาได้ทันทีครับ

ทางCH.Amazon จะดูแลผู้ประกอบการตลอดจบงาน  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนแอดไลน์ เพื่อส่งรายละเอียดให้พิจารณาอีกครั้งครับ

 

   K.Paul     (Agency - CH.Amazon)

   Mobile /Whatsapp: +66(0)92-854-5998 

   Whatsapp: +66(0)64-995-2165

   Line id : PAUL_CD9999  Wechat: choketakornsub1668

Email1:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

http://www.chamazonthai.com

งานแสดสินค้า,ออกบูธกัมพูชา,กัมพูชา,งานแสดงสินค้าต่างประเทศ,Expo,exhibition,Trade show,Trade fair ,Cambodia

Pin It